Cymraeg | Switch to English

Strwythur Grŵp

Bydd eich grŵp o helpwyr (ffrindiau, teulu a gwirfoddolwyr) a’r bobl sy’n cael help yn cael eu cartrefu o fewn Grŵp CHAI. Cyfeirir at y ddau gategori eang hyn o bobl fel Defnyddwyr ac Unigolion/Pobl/Cleientiaid.

Defnyddwyr yw cynorthwywyr neu wirfoddolwyr y Grŵp, mae ganddyn nhw eu cyfrifon eu hunain ar Gymuned CHAI, maen nhw’n gallu rhyngweithio â set gyfyngedig o gofnodion Cleientiaid yn seiliedig ar ba Dimau maen nhw’n perthyn iddynt. Yn dibynnu ar eu rôl o fewn y Grŵp, efallai y gallant reoli defnyddwyr eraill hefyd. Yn ogystal, bydd ganddynt fynediad at eu cofnod eu hunain yn CHAI.

Grŵp Cleient yw pobl yn y Grŵp sy’n cael help ond ni fyddant yn defnyddio CHAI yn weithredol. Bydd ganddynt gofnod o fewn CHAI a roddir i un neu fwy o Dimau ac oherwydd hynny dim ond Defnyddwyr sy’n aelodau o’r Timau hynny fydd ar gael iddynt.

Timau

Rhennir Defnyddwyr y Grŵp yn Dimau a rhoddir cleientiaid i’r Timau mwyaf priodol.

Darllen mwy am Dimau a sut i’w defnyddio yma

Swyddogaethau Defnyddiwr

Mae yna dair Swyddogaeth Defnyddiwr:

Defnyddwyr

Heblaw am y cyfrif a ddefnyddiwyd i greu’r Grŵp, mae’r holl gyfrifon yn cychwyn fel Defnyddwyr  safonol yn ddiofyn.

Cyn iddynt gael eu hychwanegu at unrhyw Dimau, yr unig gofnod y gall Defnyddiwr ei weld neu ryngweithio ag ef fydd ei gofnod ei hun.

Wedi i Arweinydd Timau  neu Reolwr Grwpiau  eu hychwanegu at un neu fwy o Dimau, gallant ryngweithio â chofnodion unrhyw Gleientiaid sydd wedi’u neilltuo i’w Tîm.

Rheolwyr Timau

Gall Defnyddiwr  gael y swyddogaeth Rheolwr Timau i un neu fwy o’r Timau y mae’n perthyn iddynt.

Fel Rheolwr Tîm, gall wneud y canlynol ar gyfer ei Dîm:

  • Ychwanegu Defnyddwyr eraill i’r Tîm.
  • Tynnu Defnyddwyr eraill o’r Tîm.
  • Neilltuo Cleientiaid i’r Tîm.
  • Dadneilltuo Cleientiaid o’r Tîm.

Rheolwyr Grwpiau

Yr unigolyn y defnyddiwyd ei gyfrif i greu’r Grŵp fydd yn awtomatig yn dod yn Rheolwr cyntaf y grŵp.

Bydd gan Reolwyr Grwpiau yr un caniatâd â Rheolwyr Timau ar draws pob Tîm, a bydd ganddynt y galluoedd ychwanegol hyn hefyd:

  • Creu a dileu Timau.
  • Ychwanegu a dileu Defnyddwyr.
  • Gweld y rhestr o Ddefnyddwyr a Chofnodion Cleient ym mhob Tîm.
  • Chwilio am Gleientiaid ar draws pob Tîm.
  • Rhoi caniatâd i Ddefnyddwyr unigol chwilio am Gleientiaid ar draws pob Tîm.
  • Penodi a dileu Rheolwyr Tîm a Rheolwyr Grŵp.