Cymraeg | Switch to English

Diweddaru Statws Covid-19 yr Aelwyd

Ar y dudalen Statws Covid-19 gallwch nodi manylion Statws Covid-19 yr Aelwyd  a manylion unrhyw ganlyniadau profion.

Mae nifer o ffyrdd i lywio i’r dudalen Statws Covid-19 a does dim ots pa ddull a ddefnyddir.

Tapiwch ar yr adran berthnasol isod i ganfod mwy.

Awgrym: Mae’n bwysig peidio cymysgu Symptomau Covid-19 Cleient gyda Statws Covid-19 yr Aelwyd (gweler hefyd “Sut mae cofnodi a oes gan berson Symptomau Covid-19?” yn y Cwestiynau Cyffredin). Bwriad statws yr aelwyd yw adlewyrchu’r sefyllfa fwyaf difrifol ar aelwyd gan gydnabod y gallai fod nifer o ddeiliaid ar aelwyd.

Cam 1: Dod i hyd i’ch cleient ar CHAI

Individual List

Gan ddefnyddio Fy Rhestr , dewch o hyd i’r cleient y mae angen i chi newid ei fanylion.

Os nad yw’r person ar eich rhestr, siaradwch â’ch rheolwr grŵp neu’r rheolwr tîm.

Cam 2: Llywio eich ffordd i’r Dudalen Statws Covid

Opsiwn 2.1: Llywio gan ddefnyddio’r Faner

Tapiwch yr  Eicon Statws Covid-19 cyfredol yn y Faner.

Dewch o hyd i’r Faner ar frig pob tudalen sy’n gysylltiedig
â’r unigolyn hwnnw.

Opsiwn 2.2: Llywio gan ddefnyddio Tudalen Grynodeb y person

Ar Tudalen Grynodeb unigolyn, tapiwch yr eitem Covid-19 yn y Ddewislen Ochr ar y chwith.

Opsiwn 2.3: Llywio gan ddefnyddio’r Ddewislen Ffurflenni

O Dudalen Grynodeb unigolyn, tapiwch yr Eicon Ffurflenni yn y Ddewislen Ochr ar y chwith. Yn y Ddewislen Ffurflenni, tapiwch yr Eicon Covid-19 .

Nesaf, tapiwch Statws.

Yna, ehangwch y cerdyn Manylion (efallai nad yw’n las gyda chi).

Tip: Lliwiau Pennawd Cerdyn

The card headers use colour to indicate the status of that card:

White: The Card has not been completed

Yellow: The card has been partially completed by an external source such as an integration link from the NHS or Social Services. It requires review. Depending on your group’s settings, you may not have any integration links set up.

Green: The card was completed by you, the current user.

Blue: The card was completed by a different user.

Purple: The card was completed by a trainee and requires countersigning. Depending on your version of CHAI, this feature may be disabled.

Cam 3: Newid y Statws

Dewiswch y statws perthnasol o’r opsiynau. Os ydych yn ansicr, gofynnwch i’ch cydlynydd am gyngor.

Bydd gosod Statws Covid yr aelwyd yn diweddaru Baner yr unigolyn.

Eiconau Statws Covid a’r hyn maen nhw’n ei olygu

The covid status of the household is shown with one of the following icons.

Shielding
An individual in this household is at high risk due to medical history or age.

Potentially Immune
This Patient may be immune, has tested positive for antibodies or has received a vaccine – check details

Quarantined
This household may have the virus – get them tested/traced.

Unknown
Their status has not been recorded yet.

Isolating
This household is observing social distancing.