Cymraeg | Switch to English

Dod o Hyd i Bethau


Mae popeth yn cael ei storio mewn ffolderi ac is-ffolderi – weithiau mae angen clicio unwaith neu ddwy i ddod o hyd iddynt.

Dyma’r ffolderi allweddol:

 • Manylion Cleient

  • Bywyd Cartref
   • Manylion Personol (enw, cyfeiriad, statws covid aelwyd ac ati)
   • Perthynas Agosaf
   • Deiliaid Eraill
   • Anifeiliaid Anwes
  • Meddygol
   • Rheswm am y Gefnogaeth
   • Hanes Meddygol a Dyddiadur Iechyd
   • Dyddiadur Iechyd (ewch yma i actifadu’r Dyddiadur Iechyd)
   • Manylion Meddyg Teulu
   • Gweithwyr Iechyd Proffesiynol eraill
  • Annibyniaeth
   • Gofalwyr
   • Rhwydwaith Cymdeithasol
   • Asesiad Risg Cwympo
   • Gwybodaeth Bwysig Arall
 • Cymorth Dyddiol

  • Log Cysylltiadau (mae botwm byr-lwybr i’r log hefyd)
   • Gwirio Symptomau Covid-19
   • Llesiant (yn amrywio o ‘dim pryderon’ i ‘angen trefnu help ychwanegol’)
   • Gwirio cyflenwad bwyd
   • Gwirio cyflenwad meddyginiaethau
  • Siopa
  • Gofal Anifeiliaid Anwes
 • Ffurflenni a PDFs

  • Cysylltu gyda Gwasanaethau Proffesiynol
  • Statws Covid-19 Aelwyd
  • Gwybodaeth gryno ar gyfer Ambiwlans
  • Rhestr siopa ddiweddaraf